สยามวิคเกอร์ ได้รับคัดเลือกเป็น Success Case จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

บริษัท สยามวิคเกอร์ จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็น Success Case จาก กิจกรรมการยกระดับ SMEs สู่ Global ด้วยการตลาดออนไลน์ e-commerce ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพ SME ด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปี 2563 จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รับมอบโล่ The Success จาก ท่านใบน้อย  สุวรรณชาตรี รองอธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สยามวิคเกอร์ เป็น 1 ใน 4 Success Case จาก 35 บริษัท ซึ่งทางกรม ฯ คัดเลือกเข้าอบรมโครงการ จากทั้งหมด 200 บริษัท

  

สอบถามรายละเอียดสินค้า หรือต้องการสั่งซื้อสวินค้าจำนวนมาก กรุณาติดต่อเรา