นโยบายการสั่งซื้อสินค้า (Buying Policy)

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า 
ท่านลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้จากช่องทางดังนี้

1.สั่งซื้อผ่านทางระบบร้านค้าแบบออนไลน์ 

-ท่านลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตลอดเวลาโดยคลิกที่ปุ่ม สั่งซื้อ/Order ในหน้ารายละเอียดของตัวสินค้า
-เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลสั่งซื้อแล้วจะสรุปรายการและจำนวนเงินที่ต้องชำระ โทรแจ้งคอนเฟิมกลับไปภายใน 48 ชั่วโมง (เวลาทำการ)

 

2.สั่งซื้อผ่านทาง Email มีขั้นตอนดังนี้

-ท่านลูกค้าส่ง Email พร้อมรายการของสินค้าที่ต้องการจะสั่งซื้อไปยัง company@siamwicker.com
หรือ sales@siamwicker.com
-เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเมล์สั่งซื้อแล้วจะสรุปรายการและจำนวนเงินที่ต้องชำระ โทรแจ้งคอนเฟิมกลับไปภายใน 48 ชั่วโมง (เวลาทำการ)

 

3.สั่งซื้อผ่านทางโทรสาร มีขั้นตอนดังนี้

-ท่านลูกค้าส่ง แฟกซ์ พร้อมรายการของสินค้าที่ต้องการจะสั่งซื้อ(ใบสั่งซื้อ) ไปยังหมายเลขโทรสาร 02-5418855
-เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแฟกซ์ใบสั่งซื้อแล้วจะสรุปรายการและจำนวนเงินที่ต้องชำระ โทรแจ้งคอนเฟิมกลับไปภายใน 48 ชั่วโมง (เวลาทำการ)

หมายเหตุ: เวลาทำการของการโทรแจ้งคอนเฟิมกลับ ( เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ )

วันจันทร์ – ศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.00 – 18.00 น.

 

4.สั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์ มีขั้นตอนดังนี้  
-ท่านลูกค้าสามารถโทรศัพท์ไปยังหมายเลข 02-5418855 เพื่อเช็ครายการสินค้า หรือแจ้งการสั่งซื้อสินค้ากับทางเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง

หมายเหตุ: เวลาทำการของการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ( เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ )

วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-18.00 น.