การซื้อแบบฉับพลัน เริ่มต้นที่ “การมองเห็น”

การซื้อแบบฉับพลัน เริ่มต้นที่ “การมองเห็น”

ประสาทรับรู้ของคนเรามี 5 อย่าง ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และสัมผัส แต่ข้อมูลที่เรารับเข้ามานั้นจริงๆ แล้วมาจากการมองเห็นประมาณ 70-90% มาจากการได้ยิน 10-20% การสัมผัส 5% การรับกลิ่น 3% และการรับรส 2%

การมองเห็นซึ่งมีบทบาทมากที่สุดในประสาทรับรู้ทั้งห้านั้น ดังนั้นการขายสินค้าก็ควรจะใช้ประโยขน์จากการมองเห็นให้เต็มที่

สยามวิคเกอร์

สยามวิคเกอร์

#กล่องใส่โบรชัวร์