บริษัท สยามวิคเกอร์ จำกัด ได้รับรางวัล พัฒนา e-Commerce ดีเยี่ยม (ด้านการบริหารจัดการ) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บริษัท สยามวิคเกอร์ จำกัด ได้รับรางวัล พัฒนา e-Commerce ดีเยี่ยม (ด้านการบริหารจัดการ) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บริษัท สยามวิคเกอร์ จำกัด ได้รับรางวัล e-commerce ดีเยี่ยม (ด้านการบริหารจัดการ)จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยได้รับมอบโล่ห์เกียรติยศจากท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ท่านวิชัย โภชนกิจ  ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา