บริษัท สยามวิคเกอร์ จำกัด ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ DBD Verified Trustmark

บริษัท สยามวิคเกอร์ จำกัด ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ DBD Verified Trustmark

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบโล่ แก่ นายอมฤทธิ์ วีรชัยภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามวิคเกอร์ จำกัด ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับเครื่องหมายรับรอง DBD Verified (Trustmark) สำหรับเวบไซต์ www.o-pop.com ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า     DBD Verified คือ เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกสั้นๆว่า “Trustmark” ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ให้กับเวบไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปริโภคในการซื้อสินค้า/บริการผ่านอินเตอร์เน็ต