สยามวิคเกอร์ เข้าร่วมโครงการ Big Brother 50 (พี่ช่วยน้อง) 

สยามวิคเกอร์ เข้าร่วมโครงการ Big Brother 50 (พี่ช่วยน้อง)

บริษัท สยามวิคเกอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการ Big Brother 50 (พี่ช่วยน้อง)

http://www.smi.or.th/index.php/sample-sites-9/1787-sme-big-brother

โครงการ Big Brother 50 ที่ทางหอการค้าไทยและ สสว. ร่วมกันจัดขึ้น โครงการเกิดขึ้นจากโครงการสานพลังประชารัฐ
เพื่อช่วยให้ SMEs มีธุรกิจที่ดี และเติบโตอย่างยั่งยืน
โดยการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจในทุก ๆ ด้านให้กับผู้ประกอบการ SMEs
เช่นการผลิต การตลาด การบัญชี และการบริหารจัดการรวมถึงการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วย
สยามวิคเกอร์ ขอขอบคุณจากใจจริงๆครับ สำหรับพี่ไพฑูรย์ พี่นิมิตร คุณหนึ่ง จากบริษัท มาลี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่กรุณาเป็นพี่เลี้ยง ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ดีๆตลอดจนดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีตลอด 12 เดือนครับ